Toegangelijkheidsverklaring

Gemeente Vijfheerenlanden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Helsdingen Sport en Cultuur.

  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website: (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vijfheerenlanden is beschikbaar via de link https://www.vijfheerenlanden.nl/Bestuur/Over_deze_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet volledig

Uit de door Gemeente Vijfheerenlanden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Helsdingen Sport en Cultuur volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje onderbouwing van de verklaring bevat (links naar) gedetailleerde informatie over de toegankelijkheidsclaim.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-07-2023 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vijfheerenlanden .
Functie: Adviseur digitale media.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 10-08-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@vijfheerenlanden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.